alex01

Auktoriserad redovisningskonsult via SRF och grundare av APK&R.

Aleksandar Prekali

Grundare

Auktoriserad redovisningskonsult via SRF och grundare av APK&R.

Ring mig: 040-685 10 11

Robin01

Redovisningskonsult med examen i företagsekonomi.

Robin
Kolak

Konsult

Redovisningskonsult med examen i företagsekonomi.

Ring mig: 040-685 10 15

Madde01

Redovisningsekonom med flerårig erfarenhet inom redovisning och lönehantering.

Pernilla
Grahn

Ekonom

Redovisningsekonom med flerårig erfarenhet inom redovisning och lönehantering.

Ring mig: 040-685 10 12

alex01

Auktoriserad redovisningskonsult via SRF och grundare av APK&R.

Aleksandar Prekali

Grundare
Robin01

Auktoriserad redovisningskonsult via SRF med examen i företagsekonomi.

Robin Kolak

Auktoriserad redovisningskonsult
Madde01

Redovisningsekonom med flerårig erfarenhet inom redovisning och lönehantering.

Pernilla Grahn

Ekonom