Redovisning

APK&R erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom redovisning, administration, rådgivning och löner.

Allt i från löpande redovisning till bokslutsarbetet.

Vi erbjuder även tjänster inom fakturering och budgetarbete.

BEHÖVER DU HJÄLP MED FÖRETAGSEKONOMI? VI FINNS HÄR FÖR DIG!