Ekonomistyrning

Ekonomistyrning handlar om att påverka bolagsmän, så att företagets strategi förverkligas och därigenom uppfylla företagets övergripande mål. Mått och mål i en budget kan vara finansiella, såsom intäkter och kostnader och icke finansiella såsom kundnöjdhet och personaltillfredsställelse.

En affärsplan är ett dokument över företagets planering för det närmsta året men innehåller även övergripande mål och strategier som sträcker sig över längre perioder än fem år. APK&R kan hjälpa er att bygga upp er affärsplan.

BEHÖVER DU HJÄLP MED FÖRETAGSEKONOMI? VI FINNS HÄR FÖR DIG!