Bolagsbildning

I de fall man önskar bilda ett aktiebolag alternativt vill köpa ett färdigregistrerat lagerbolag hjälper vi till med detta.

Vi erbjuder lagerbolag till ett fastpris på 4 900 kronor (exkl. moms och bolagsverkets avgifter). I priset ingår även ifyllnad av bolagets skatte- och avgiftsanmälan.

BEHÖVER DU HJÄLP MED FÖRETAGSEKONOMI? VI FINNS HÄR FÖR DIG!