BEHÖVER DU HJÄLP MED FÖRETAGSEKONOMI? VI FINNS HÄR FÖR DIG!

Redovisning

APK&R erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom redovisning, administration, rådgivning och löner. Allt i från löpande redovisning till bokslutsarbetet. Vi erbjuder även tjänster inom fakturering och budgetarbete.

Löneadministration

Lönehantering tar tid och kräver både specialistkompetens och hög integritet. Vi är ett team med lång erfarenhet, som hanterar löneprocessen från början till slut. APK&R sköter allt inom löneprocessen och kan även erbjuda en webbaserad tjänst för tidrapportering. Vi arbetar i Visma lön vilket är ett löneprogram som via filinläsning kan importeras till merparten av marknadens redovisningsprogram. Har ni som kund önskemål om användande av annat löneprogram hanterar vi även detta.

APK&R AB sköter allt från inregistrering av nya medarbetare, användandet av attesterande underlag för löneberäkning, hantering av sociala avgifter, tjänstepensioner, löneutbetalningar, hantering av utlägg m.m.

Leverantörsreskontra

Vi skannar och konterar in era leveransfakturor och skickar en bank fil till er för attest. En effektivisering där ni endast behöver godkänna filen för att genomföra betalningarna. Ni som kund behåller tryggheten i att inga betalningar kan genomföras utan er attest.

Årsredovisning

Alla bolag behöver göra årsbokslut för att se till att kostnader fördelas på rätt räkenskapsår och för att kunna fastställa bolagets skatt och resultat. Ett väl genomfört bokslut kräver kunskap och APK&R hjälper er mer än gärna.

En årsredovisning är mer än bara ett formellt dokument. Det är en sammanställning av er verksamhet för räkenskapsåret och ett bevis på att ni har vetskap om din ekonomi.

APK&R gör kontinuerligt årsredovisningar åt samtliga kunder. Sköter ni er redovisning själva och vill ha hjälp står vi naturligtvis till tjänst. Lämna det till oss så får ni tid över att göra det ni själv gör bäst.

Skattedeklarationer

Deklarationer görs löpande (månadsvis, kvartalsvis eller årsvis) samt efter bokslut eller årsredovisning. Vi hjälper naturligtvis er med samtliga tjänster. Vi har flerårig kunskap och erfarenhet om skatteregler och vilka kostnader som är avdragsgilla och vi ser till att ni får en korrekt och fullständig deklaration.

APK&R hjälper er med löpande planering av skattefrågor och resultatdispositioner i samband med bokslut och deklaration.

Konsultation

APK&Rs ambition är att kunna erbjuda mervärden som ni har nytta av och som kan vara avgörande för beslut och planering av er verksamhet. Tillgänglighet och ett nära samarbete är grundpelaren för att kunna följa med i ert företags utveckling.

APK&Rs målsättning är att finnas till som ett bollplank för er verksamhet. Om ni vill veta hur ett samarbete med just er som kund skulle kunna fungera är ni mer än välkomna att höra av er till oss.

Skatterådgivning

Skattesystemet är komplext och förändras ständigt, vilket gör det svårt att hantera skattefrågor. Vi bistår gärna med kunskap och erfarenhet.

”Det svåraste att förstå här i världen är inkomstskatten”. – Albert Einstein

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning handlar om att påverka bolagsmän, så att företagets strategi förverkligas och därigenom uppfylla företagets övergripande mål. Mått och mål i en budget kan vara finansiella, såsom intäkter och kostnader och icke finansiella såsom kundnöjdhet och personaltillfredsställelse.

En affärsplan är ett dokument över företagets planering för det närmsta året men innehåller även övergripande mål och strategier som sträcker sig över längre perioder än fem år. APK&R kan hjälpa er att bygga upp er affärsplan.

Företagsanalys

Alla företag har lönsamhet som en prioriterad målsättning. Hur ska man veta hur företaget ligger till och hur ska man styra företaget mot de uppsatta målen?

Utvärdering av nyckeltal är nödvändigt för att kunna utvärdera återbetalningsförmåga och om finansieringen är tillräcklig. Dessutom kan man genom utvärderingar se vilka risker som härrör företagets verksamhet och om företaget har förmåga att överkomma dem.

Bolagsbildning

I de fall man önskar bilda ett aktiebolag alternativt vill köpa ett färdigregistrerat lagerbolag hjälper vi till med detta. Vi erbjuder lagerbolag till ett fastpris på 4 900 kronor (exkl. moms och bolagsverkets avgifter). I priset ingår även ifyllnad av bolagets skatte- och avgiftsanmälan.

Likvidation

En likvidation av ett aktiebolag tar i regel mellan 7-8 månader att genomföra. När likvidationen avslutas är bolaget upplöst och bolagets tillgångar skiftas ut. Vi erbjuder dig en helhetslösning och tar hand om bolaget under hela likvidationsprocessen, från beslut om likvidation till bolagets upplösning.

Vi utför likvidationen till ett fastpris från 5 800 kronor (exkl. moms och bolagsverkets avgifter) där alla juridiska dokument som krävs för att bolaget ska likvideras enligt gällande lagar och regler ingår. Utöver grundpriset tillkommer ett rörligt arvode för handläggning av bolagets vanliga administration under likvidationen såsom bokföring, årsredovisning, inkomstdeklaration etc.

EN REDOVISNINGSKONSULT SOM VET EXAKT VAD DU BEHÖVER?