Likvidation

En likvidation av ett aktiebolag tar i regel mellan 7-8 månader att genomföra. När likvidationen avslutas är bolaget upplöst och bolagets tillgångar skiftas ut. Vi erbjuder dig en helhetslösning och tar hand om bolaget under hela likvidationsprocessen, från beslut om likvidation till bolagets upplösning.

Vi utför likvidationen till ett pris från 14 900 kronor exkl. moms där alla juridiska dokument som krävs för att bolaget ska likvideras enligt gällande lagar och regler ingår. Utöver grundpriset kan det tillkomma ett rörligt arvode för handläggning av årsredovisning, etc.

BEHÖVER DU HJÄLP MED FÖRETAGSEKONOMI? VI FINNS HÄR FÖR DIG!